Điện thoại kim cương Vertu

Đính kim cương gắn độ kim cương điện thoại Vertu Signature S Yellow Gold Full Diamond

Đính kim cương gắn độ kim cương điện thoại Vertu Signature S Yellow Gold Full Diamond

Vertu Signature S Yellow Gold Full Diamond

Xem thêm

Chế tác đính kim cương Vertu Signature S Rose Gold Mix Diamond

Vertu Signature S Rose Gold Mix Diamond

Xem thêm
Chế tác đính kim cương Vertu Signature S Rose Gold Mix Diamond
Độ kim cương điện thoại Vertu Signature S Navy

Độ kim cương điện thoại Vertu Signature S Navy

Điện thoại Vertu Signature S Lavie 

Xem thêm

Chế tác đính kim cương điện thoại Vertu Zin Aster P

Vertu Zin Aster P

Xem thêm
Chế tác đính kim cương điện thoại Vertu Zin Aster  P
Đính kim cương Vertu Signature S Black Diamond

Đính kim cương Vertu Signature S Black Diamond

Vertu Signature S Black Diamond

Xem thêm
0338199999
Zalo chat